(Ne)zapomenuté pomníky 1. světové války

Geograficko-historický projekt Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského mapuje pomníky legionářům a padlým vojákům v 1. světové válce na území bývalého Československa po roce 1918.

Projekt vznikl v roce 2014 jako připomínka 100. výročí 1. světové války. Jeho cílem bylo vytvořit stránky na podporu výuky k tématu 1. světová válka a vznik Československa. Odkaz na webové stránky projektu zde. Součástí projektu byla tvorba interaktivní mapy, do které školy i jednotlivci vkládali informace o pomnících legionářů a padlých vojáků ve své obci. I po skončení projektu v roce 2018 neustal zájem o tvorbu dalších příspěvků do interaktivní mapy, a proto vám nyní představujeme navazující projekt (Ne)zapomenuté pomníky 1. světové války.

Cílem projektu je podpora a rozvoj vztahu žáků základních škol a studentů středních škol k historii, jejich aktivní zapojení do mapování stop 1. světové války ve svém regionu v ČR a na území bývalého Československa. Školní kolektivy i jednotlivci mohou přispět do interaktivní mapy vložením nového pomníku ze svého okolí nebo doplnit informace o pomníku, který již v mapě je. Je možné také využít našeho metodického materiálu a připravit projektový den, který by formou pátrání po příběhu konkrétního pomníku ve své obci seznámil studenty s regionální historií a naučil je základu práce s historickými prameny viz Přidej příběh pomníku. Výstupy ze školního projektu je možné vkládat zaslat na adresu pomniky@npmk.cz.

U příležitosti připomínky Dne válečných veteránů 11. listopadu, oceňujeme nejaktivnější přispěvatele a zajímavé výstupy projektu Příběh pomníku.