Projektový den pro školy "Příběh pomníku"

Vážené pedagožky, vážení pedagogové,
mapování pomníků vojákům a legionářům 1. světové války se dotýká mnoha dalších témat např. regionální historie, demografie, sociologie či genealogie. Pátráním po příběhu konkrétního pomníku ve své obci mohou žáci získat velmi mnoho znalostí o základech práce s historickými dokumenty, o regionální historii obce a také o základech investigativní práce. Nabízíme Vám návrh na přípravu projektového dne, který můžete realizovat se svými žáky. Poradíme vám, jak projekt naplánovat, jak rozdělit role, na jaké instituce se obrátit a jakou formou prezentovat výstupy.

Cílová skupina:
žáci 8. a 9. tříd ZŠ, tercie a kvarty víceletých gymnázií
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost, výchova k občanství, regionální výchova
Kompetence:
k řešení problému, komunikační
Cíle projektu:
Žáci studiem primárních historických pramenů v tištěné i online formě zjišťují informace o době a okolnostech vzniku pomníku ve své obci. Seznamují se s regionální historií a osobnostmi obce a regionu. Učí se využívat informační zdroje, seznamují se s pravidly orální historie a s činností paměťových institucí. Získávají vztah k obci, ve které žijí a budují tak svůj zdravý lokální patriotismus. Uvědomují si, jak velké historické události ovlivňovaly životy jejich předků. Vyhledávají pamětníky (potomky vojáků) a navazují tak mezigenerační dialog.

Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o výsledky práce vašich dětí. Výstupy z projektu spolu s krátkou zprávou, jak probíhalo pátrání, nám prosím zašlete na adresu pomniky@npmk.cz.