Jak naplánovat projektový den

 1. Rozhodnutí o účelu projektu
 2. Rozdělení rolí
 3. Realizace projektu
 4. Výstupy projektu

Rozhodnutí o účelu projektu

Promyslete, který z dílčích cílů byste s dětmi chtěli naplnit.

 • Je možné sledovat osudy pomníku jako historicko-uměleckého artefaktu. Pokud v obci stojí pomník s výrazným uměleckým zpracováním, je možné sledovat tuto linii. Zjistit autora návrhu, sochařské a kamenické práce, kdo pomník realizoval, kdo jej financoval, kdy byl odhalen. Je možné sledovat tvorbu a osudy autora návrhu pomníku a hledat, zda v okolí je možné najít další stopy jeho umělecké činnosti.
 • Jinou cestou může být pátrání po jménech na pomníku. Je možné, že na pomníku se některá příjmení opakují, někdy se jedná o bratry, někdy otec se synem. Zkuste vybrat jedno jméno z pomníku, např. zajímavě znějící či vybírat dle data narození. Zkuste dohledat o tomto vojákovi či legionáři informace o jeho životě (kde sloužil, kde padl, na jaké frontě), studiích, rodině, bydlišti v obci, potomcích rodiny. Pátrání také můžete zacílit na povolání padlých a případně hledání stop jejich působení.
 • Pomníky padlým legionářům po 2. světové válce a komunistickém převratu v roce 1948 mohly žít svým „druhým“ životem. Je možné, že byly retušovány, doplněny, stěhovány na méně exponované místo, ukryty či zcela zničeny. Své pátrání tak můžete zacílit na hledání původní podoby, fotodokumentace, informací o jeho dalších osudech (např. kdo rozhodl, kdy rozhodl, existuje rozhodnutí v listinné podobě) a rovněž zjistit, kdo o pomník pečuje dnes.

Rozdělení rolí

Rozhodněte, jakou formu pátrání zvolíte. Bude projekt realizovat celá třída? Budou studenti pracovat ve skupině? Necháte děti, aby si role zvolily samy, nebo je chcete přidělit? Práce skupin lze pojmout jako soutěž, každá skupina dostane stejné zadání a soutěží mezi sebou o nejlepší výsledek. Druhou cestou je rozdělit děti do skupin dle rolí, kdy každá skupina plní svou část úkolu.

Role plánovače
navrhuje plán postupu, určuje termíny realizace, zjišťuje např. otevírací dobu místní knihovny, komunikuje s příslušným archivem o možnostech návštěvy, oslovuje redakci místních novin, zajišťuje spojení s historiky, badateli, kronikáři, obecním úřadem.
Role pátrače
seznámí se ze základy badatelské práce. Hledá v otevřených zdrojích, dohledává primární dokumenty a zjišťuje, kde a za jakých okolností jsou dostupné. Hledá v matrikách, obecních knihovnách, archivech, dobových novinách, kde vycházely seznamy raněných a padlých.
Role reportéra
dokumentuje postup v pátrání, zajišťuje popularizaci tématu v obci, dohledává pamětníky, potomky rodin vojáků, realizuje rozhovory a zpracovává mediální výstupy.
Role produkčního
navrhuje a plánuje prezentaci výstupu celého projektu, který může být veřejnou akcí, spojenou s uctěním památky obětí 1. světové války, zajišťuje realizaci celého dne, promýšlí a navrhuje účast hostů, způsob prezentace objevených informací – přednáška pro ostatní třídy školy, článek pro školní časopis, prezentace pro veřejnost, informační stánek na tradiční komunitní akci obce, vývěska obecního úřadu, výstava informačních plakátů v místní knihovně, výkladní skříni místního obchodu….
Role grafika
výtvarně realizuje výstupy spolužáků, promýšlí jednotnou grafickou podobu, hledá dostupné materiály a techniky k výrobě informačních panelů, navrhuje grafickou podobu elektronického výstupu na webových stránkách školy, upravuje foto, video a audionahrávky z realizace projektu.

Realizace projektu

Promyslete způsob, jakým publikovat výsledky pátračské práce vašich žáků. Možností je nepočítaně, ale jistě budou vycházet z technických možností vaší školy, z konkrétní situace ve vaší obci.

S kým spolupracovat:

Obecní úřad
obecní úřad bude váš největší spojenec a obecní kronika možná nejdůležitější a nejcennější informační zdroj. Mnoho obecních kronik již bylo digitalizováno a je možné je prohlédnout zde. Na obecním úřadě se také nejspíše dozvíte o možných občanských a jiných iniciativách, které se mohou tématu též věnovat. Představitelé obce nás také nejspíše dokáží propojit s regionálními historiky a potomky rodin vojáků.
Městská či obecní knihovna
pokud v obci přímo pobočka knihovny není, obraťte se na nejbližší městskou knihovnu, ve fondech knihovny naleznete jistě velké množství regionální literatury, archiv regionálních časopisů a dalšího dobového tisku, či informací o osobnostech regionu. Využít můžete on-line katalogy knihovny a naučit žáky školy hledat dokumenty podle klíčových slov. Můžete naplánovat návštěvu studovny a požádat o spolupráci s hledáním přímo knihovnici či knihovníka. Pomůže dětem s hledáním literatury mimo fondy knihovny a dokáže zajistit jejich výpůjčku i z jiné knihovny mimo dosah dětí (meziknihovní výpůjční služby). Vyhledávat dokumenty v síti knihoven můžete začít zde nebo zde. Velké množství dokumentů bylo již v minulosti digitalizováno, např. dobových novin a je možné je dohledat v databázi Kramerius zde.
Archivy (státní oblastní archivy, státní okresní archivy, archiv hlavního města Prahy)
pokud se zaměříte na hledání jmen z náhrobků a pátrání po osudech konkrétních vojáků, velkou pomocí vám budou matriky, ve kterých můžete dohledat důležité rodinné vazby. Velké množství matričních knih je přístupno online. Zde jsou k nalezení odkazy na matriky: zde a zde. Archivy vám mohou být nápomocné i při dalším hledání. Například ve výročních zprávách škol je možné dohledat seznamy studentů, kteří v daném roce školu navštěvovali. Velkou sbírku výročních zpráv škol lze studovat i v naší Pedagogické knihovně: zde.
Redakce regionálního tisku
propojení s regionálním časopisem či novinami může být prospěšný hned v několika rovinách. Nejen, že v archivu redakce se mohou nalézat články vztahující se například k událostem po roce 1989. Spolupráce s redakcí může napomoci k publikaci výstupu projektu přímo v místním periodiku (reportáž, rozhovory…)

Výstupy projektu

Forma výstupu může být velmi různorodá a záleží na personálních a technických možnostech vaší školy i obce. Cílem je vytvořit u žáků pozitivní vazbu k regionu, seznámit je s historií míst a osobnostmi, které ovlivňovaly společenský život v regionu.

 • Informační písemný materiál (leták, myšlenková mapa, výstava – panely, článek v časopise, na webu školy, obce)
 • Audiovizuální výstup – reportáž z pátrání, rozhovory s pamětníky, fotografie
 • Akce pro veřejnost – pietní setkání obyvatel obce a žáků při výročí, prezentace výstavy ve veřejném prostoru (i autobusová zastávka či výkladní skříň obchodu může být vhodný veřejný prostor), setkání s pamětníky, s historiky a beseda s nimi pro veřejnost.
 • Průběh projektu lze publikovat na sociálních sítích školy, stejně jako dílčí výsledky pátrání.

Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o výsledky práce vašich dětí. Výstupy z projektu spolu s krátkou zprávou, jak probíhalo pátrání, nám prosím zašlete na adresu pomniky@npmk.cz