Detail pomníku

ID:
1164
Obec:
Jevíčko
PSČ:
56943
GPS:
49.6317803, 16.7082547
Poznámka či zajímavost:
V Jevíčku byla obnovena tradice pomníku obětem 1. světové války V sobotu 4. listopadu proběhlo v Jevíčku u zámečku slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války. Jeho obnovením symbolicky splácíme dlouhodobý dluh, který cítíme k našim předchůdcům – 57 občanům našeho města, kteří zahynuli ve druhém z nejstrašnějších konfliktů v historii lidstva. V konfliktu, který měl na svědomí 17 milionů vojáků a civilistů a který si ve svých hrůzách a utrpeních nic nezadal s válkou rozpoutanou Adolfem Hitlerem o dvacet let později. Není nic strašnějšího než válečné běsnění, proto považujeme za důležité si tento fakt i po desetiletích připomínat, jako varování a poučení dnešku. Jaké byly osudy předchozího prvorepublikového pomníku? V říjnovém zpravodaji roku 2009 uveřejnil Ing. Jaroslav Zezula starší článek s názvem: „Památce obětem 1. světové války“, na jehož řádcích vzpomíná existenci původního pomníku se sochami legionářů od akademického sochaře Martina Poláka, který Město Jevíčko nechalo postavit na Palackého náměstí v místě, kde nyní stojí socha prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Velkolepý památník, který byl odhalen 16. června 1927, však nepřežil německou okupaci. Na příkaz německé správy, jíž byli trnem v oku zvláště zmíněné sochy pěti legionářů, byl 27. června 1940 odstraněn a zničen. Na své místo se pak již nikdy nevrátil. Až po sedmdesáti sedmi letech jsme tedy díky rozhodnutí zastupitelstva města svědky obnovení připomínky smutného osudu jevíčských obětí. V úvahách, kam umístit nový pomník jsme se spolehli na výsledky ankety mezi občany města. Jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi vhodnou volbu a více než důstojný prostor. Poděkování patří magistře Renatě Štindlové za výtvarný návrh pomníku, panu Petru Hemzalovi za to, že představu paní autorky zdařile realizoval ve své kamenosochařské dílně v Konici. Okolní park dle návrhu pana Jana Vavřína z Litomyšle realizovala společnost AKVAMONT Svitavy. Věříme, že idea tohoto parku jako pietního a současně pobytového místa pro žáky okolních škol najde své budoucí naplnění. Po slavnostním aktu následovala v sále zámečku přednáška doc. PaedDr. Petra Koliska, Ph.D. na téma: „První světová válka – italská fronta a vznik československé domobrany“, která byla doplněna fotografickou výstavou městského muzea. Závěrem bych rád poděkoval Ing. Pavlovi Vykydalovi za zajištění slavnostního přeletu letounů Gripen vzdušných sil AČR, studentkám Vojenské střední školy a Vyšší odborné škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové a členům SDH Jevíčko za čestnou stráž, muzikantům v čele s Mgr. Petrem Pávkem a sboru ZŠ Jevíčko pod vedením Mgr. Lenky Horákové za hudební a pěvecký doprovod. Dále děkuji Mgr. Heleně Ulčové za doprovodnou výstavu k výborné přednášce doc. Petra Koliska. Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
Vložil:
Miloslav Parolek
Fotografie:
autor: Miloslav Parolekautor: Miloslav Parolek