Detail pomníku

ID:
1768
Obec:
Holešov
Ulice:
Americký park
PSČ:
76901
GPS:
49.3295792, 17.5889547
Poznámka či zajímavost:
V Holešově před železničním přejezdem ve směru na obec Přílepy se po levé straně nachází městský park, jehož oficiální název je Americký park, lidově zvaný „američák“. Na nejvyšším místě se tyčí osm metrů vysoký pomník z pískovce ve tvaru jehlanu, jehož autorem je holešovský sochař Jan Krajča. Slavnostní odhalení památníku proběhlo dne 20. srpna 1905 a zúčastnili se ho členové městské rady, obecního zastupitelstva a místní honorace. Patronem slavnosti byl majitel holešovského panství hrabě Rudolf Vrbna, syn princezny Elvíry Bavorské, sestřenice císařovny Alžběty přezdívané Sissi. Důvodem, proč byl v těchto místech vybudován zmiňovaný pomník, je skutečnost, že se zde nachází společný hrob 943 vojáků z napoleonských válek, zemřelých v polní nemocnici, která byla situována v Holešově. Původně byl pomník opatřen černou mramorovou deskou s nápisem: „Slavné památce chrabrých bojovníků z r. 1805–1814.“ Nad tímto nápisem byla umístěna plastika dvouhlavého „rakouského orla“, nad ním velký státní znak Rakousko-Uherska a pod vrcholem plastika císařské koruny. Později byl odstraněn rakousko-uherský orel a pomníku bylo použito také na vzpomínku padlých na různých bojištích v období 1. světové války v letech 1914–1918. Na pomník byla nainstalována bronzová deska s reliéfem dvou žen a malého chlapce, truchlících u vojenského hrobu padlého otce. V čele a po stranách byly zasazeny mramorové desky se jmény padlých občanů města Holešova. K odhalení takto upraveného pomníku došlo dne 12. července 1931. Stav pomníku se postupem času zhoršoval, zejména ve druhé polovině 20. století. Proto bylo rozhodnuto o jeho opravě, kdy byl v letech 1965–1966 restaurován a dne 17. července 1966 byl slavnostně předán veřejnosti. Po poslední opravě pomníku lze ze zadní strany spatřit kamennou desku s nápisem: „Vojínům z napoleonských válek různých národností, kteří v letech 1805–1814 zemřeli ve velkém počtu v Holešově a byli pohřbeni v těchto místech, postavil tento památník v roce 1905 Spolek vojenských vysloužilců v Holešově. Památník je věnován rovněž vzpomínce na 110 holešovských občanů, kteří padli na bojištích 1. světové války v letech 1914–1918. Čest jejich památce! Obnoveno v r. 1966 péčí orgánů Státní památkové péče“. Přestože na zadní desce se uvádí počet 110 padlých holešovských občanů, na jednotlivých deskách lze napočítat pouze 102 jmen. Seznam je v abecedním pořadí, až na výjimky. V minulosti zde byla připevněna ještě jedna deska se jmény, která však zmizela. Do budoucna by bylo vhodné tato jména doplnit a vrátit je na původní místo, aby byl výčet padlých úplný. Neměli bychom se spokojit pouze s číselnými statistickými údaji, za každým „číslem“ je nutné spatřovat živou bytost, člověka. Tito převážně mladí muži měli jistě své sny a plány, ale vlivem nepříznivého osudu neměli již možnost svůj život naplnit. Proto uvádíme jména všech „Holešováků“, zaslouží si to: Adl Jan, Adler Leopold, Bartík Karel, Braun Leo, Braun Bedřich, Cápík Augustin, Cupák František, Dapit František, Dohnal František, Dvořáček Karel, Dostal František, Erlich Felix, Fridrich Jan, Gazda Vincenc, Gorge Otto, Hába Karel, Svačina Josef, Stojaník Ignác, Janečka Jan, Hala Josef, Havelka František, Helsner Karel, Holotík Josef, Hostaša Vilém, Hlobil Leopold, Hluštík Josef, Hluštík Rudolf, Hrbáček Jan, Janča Jan, Jandera Václav, Janík František, Janoš Eduard, Janoštík Václav, Jirges Jaroslav, Sovadina Hynek, Janalík Vincenc, Kalivoda František, Klein Hugo, Klein Viktor, Klimecký František, Kněžek Vojtěch, Konečný Josef, Krpec Antonín, Kubeša František, Kuntrátek Josef, Kvapil Bohumil, Litera Karel, Lusar Karel, Malaník Josef, Maňas František, Maretka Josef, Matela Antonín, Matulík Jan, Matuška Vladimír, Michalovský Max, Mlacovský Josef, Montag Hynek, Mrlík František, Müller Štěpán, Nelešovský Antonín, Nevřala František, Nussbaum Bertold, Ohnut František, Ochs Salamon, Osoba Otakar, Pastrnek Jan, Plišťák Augustin Podola František, Podhrazník Karel, Podsedníček Josef, Polách Karel, Polášek František, Pospíšil Ferdinand, Prachovský Antonín, Procházka Rudolf, Prusenovský Josef, Pšeja František, Rolák Josef, Ševčík Antonín, Ševčík Ludvík, Silber Julius, Skopal Josef, Škrabala František, Smolka Lambert, Šrámek Karel, Šrott Vincenc, Stiborek Karel, Teplíček František, Teplíček Jan, Tihlář František, Turna Alois, Vaclach Josef, Vaculík Rudolf, Wilhelm Rudolf, Wolf Max, Zakopal Josef, Zaoral Ferdinand, Závora Vojtěch, Zeman Rudolf, Zimáček Jan, Zimáček Julius a Zimák Alois. Tento seznam padlých občanů Holešova je pouhou kapkou v moři vzhledem k celkovému množství padlých v 1. světové válce.
Vložil:
René
Fotografie:
autor: Renéautor: Renéautor: René