Detail pomníku

ID:
225
Obec:
Mikulčice
Ulice:
ZŠ Mikulčice 555
PSČ:
69619
GPS:
48.8181583, 17.0519203
Poznámka či zajímavost:
Pomník obětem 1. světové války v Mikulčicích Místní osvětová komise oslavila 10. výročí vzniku Československé republiky výstavkou o odboji a válečných památkách. Výstavka se konala na mikulčické radnici od 28. 10. do 2. 11. 1928. Navštívili ji také žáci čtvrté třídy Obecné školy. U dvou tabulí se jmény občanů padlých ve válce 1914 -18 zapálili svíčky a položili věnec, který uvila děvčata ze třídy. Rozhodli se, že se pokusí těmto obětem vybudovat pomník. Napsali dopis občanům Mikulčic a Těšic, ve kterém je vyzvali, aby přispěli na zbudování pomníku, aby budoucí generace nezapomenuly na ty, jejichž hroby leží rozsety po válečných zemích 1. světové války. O vánočních svátcích s dopisem navštívili občany a podařilo se jim shromáždit 1 375 Kč. To byl základ, kam pak přispívaly ostatní spolky z akcí, které pořádaly. Během dvou let se přikročilo k vybudování památníku. V říjnu 1930 byla nově upravena zahrádka před školní budovou. Uprostřed byl vyhlouben 80 cm hluboký betonový základ pro pomník. Do základů uložili školáci pamětní spis, fotografie současné doby a několik mincí. Pomník byl přivezen 23. října 1930. Navržen byl akademickým sochařem profesorem M. Polákem z Jevíčka a zhotoven kamenickou firmou Poláček-Urban v Přerově za 13 500 Kč. Je 4,5 m vysoký, zhotoven je z hořického pískovce a na přední straně má nápis PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST 1914 -1918. Vpravo jsou jména Mikulčanů a vlevo zase Těšičanů. Slavnostní odhalení se mělo konat 28. října, ale pro trvalý déšť bylo odhalení odloženo na 2. listopad. Ve 14.00 hodin se občané obou vesnic shromáždili u radnice v Těšících a průvodem za doprovodu dechové hudby se odebrali k pomníku zahalenému státní vlajkou. Čestnou stráž u něho tvořili dva ruští a dva italští legionáři, dva hasiči-trubači, dvě krojované dívky a vpředu žák a žačka školy. Odhalení bylo zahájeno fanfárami z opery B. Smetany „Libuše“, dětský sbor zapěl píseň „Bude vojna, bude“. Potom bylo vypáleno 47 ran z pušek, přednesena báseň „Padlým“ a následoval slavnostní proslov učitele Františka Kůrečky z Dolních Bojanovic, následovalo odhalení sochy za zvuků státní hymny. Na závěr byla přednesena báseň „Mrtví Tě pozdravují“ a dětský sbor zazpíval píseň „Moravěnko, drahá máti“. Od občanů bylo vybráno po dvou korunách celkem 1 422 Kč. Všichni obdrželi pamětní trikoloru s datem odhalení pomníku, ale tím původním 28. 10. 1930. Svatopluk Rutar, kronikář obce Mikulčice
Vložil:
Kristina Kolovrátková
Fotografie:
autor: Kristina Kolovrátková