Detail pomníku

ID:
558
Obec:
Veselý Žďár
PSČ:
58001
GPS:
49.6396683, 15.5264692
Poznámka či zajímavost:
Text doplnila Helena Tonarová z Veselého Žďáru výpisem z obecní kroniky. V roce 1931 ustavilo se na podnět lesního rady z Pelestrova p. Františka Matouška „Komité pro zbudování památníku padlých ve světové válce .“ Vyhlédnuto a za nejlepší místo pod hostincem p. Josefa Zadiny, kovárnou a okresní silnicí . V místech těch byl dříve menší rybník , náležející rustikálnímu spolku . Členové rustikálního spolku darovali zdarma rybník i s přilehlým pozemkem . Hned na to přikročeno k úpravě . Hráze strženy, jasany vykáceny, rybník zavezen . Budiž konstatováno, že veliká většina občanů jevila pro akci velký zájem a podnik podporovala. Větší hospodáři dali k disposici potahy, drobní lidé zase z části zdarma pracovali na úpravě . A tak spojenými silami pokročila práce tak , že dne 12.července 1931 přikročeno ku slavnosti odhalení „ Památníku padlých .“ Pořad slavnosti byl následující : Školní mládež , hasiči , občanstvo , vše se shromáždilo o 1.hod. odpolední na dolním konci vsi na Šmodlaku a za zvuků hudby šlo se pochodem k památníku. Příbuzní padlých ozdobili kyticemi pomník . Slova ujal se předseda p. František Matoušek , přivítal přítomné , přečetl zdravici p. presidentovi a předal slovo říd.učiteli Janu Zemanovi . Ten případnými slovy objasnil slavnostní význam dne , vděčnost a úctu nás všech k velikým padlým a posléze předal pomník do ochrany a správy obce starostovi obce p. Josefu Váchovi . Týž pomník převzal , poděkoval za krásný dar občanů , hudba zahrála státní hymny a slavnostní akt u pomníku skončen . Na to následovalo sehrání oblíbené hry „ Naši furianti“ v přírodě , na návsi pod kapličkou . Předvedení i souhra byla dobrá, morální i finanční efekt značný, výtěžek slavnosti 3.760,- Kč . Jak již v úvodě podotknuto, největší zásluhu o uskutečnění podniku má lesní rada p.František Matoušek . S celou vervou ujal se díla , podnik sám štědře podpořil peněžitým darem 1.000,- Kč , nehledě k jiným výhodám . Dárců menších neuvádím a to z té příčiny , že všechny podrobnosti o vývoji budou o prázdninách řid.uč. zpracovány, na programu napsány a do opěrné zdi pomníku na věčné časy uloženy . Dík náleží také p. mlynáři Rud.Hrubému z Lučice , který všechen žulový kamen k úpravě basénu před pomníkem a podezdívkám daroval . Pomník sám o sobě jest nepravidelný jehlanec o v. = 2,80 m , š. = 1,30 m . Ulomen a zpracován v lomě p. Dominika Charamzy v Lipnici . V horní části průčelí vysekán český znak , po pravé straně letopočet 1914 – 1918 . Pod znakem nápis „ Památce padlých vojínů věnuje občanstvo.“ Nejdoleji jest černá deska se zlatými nápisy 17 nešťastných druhů , lidí to, kteří položili životy za lepší bytí nás všech . Spěte , Vy rekové všichni sladký sen v cizí zemi , národ Vás nezapomene nikdy ! Před památníkem jest půlkruhový basén o průměru 10m , který jest naplněn vodou a může ji býti použito při požáru . Za pomníkem jest vsazeno 17 tují , které představují 17 padlých bratří . Před basénem vpředu jest provedena sadová úprava . Obdélník o rozměrech 15 a 20 m jest obehnán silným, vkusným drátěným plotem . Pomník, stojící u frekventované silnice jest skutečnou ozdobou obce, jest to dílo, jakým se nemůže honosit hned tak druhá obec. Všem těm , kteří jakýmkoliv způsobem zasloužili se o uskutečnění památník , patří dík.
Vložil:
Danko
Fotografie:
autor: Danko