Detail pomníku

ID:
839
Obec:
Praha 3
Ulice:
Jana Želivského, Olšanské hřbitovy II
PSČ:
13000
GPS:
50.0826008, 14.4742458
Poznámka či zajímavost:
Památník hrobu v dáli TEXT: Hrobe v dáli! Jak ocel tvrdá, krví rudá, slzami skropená stezka jest po níž putuje, duše má k tobě, hrobe v dáli, neznámý, den co den. srdce zlaté v sobě skrýváš, jádro slunce žití mého. V mém srdci místo jeho, ne v tobě, hrobe chladný. Mlád, milý, zdatný odcházel z domova… Nyní mrtev on, já žiji. - - Stvořiteli! Tvůrce světů. Uslyš, pane. Prosbu mou! Srdce vadne, duch můj slábne hledí s touhou smrti vstříc. Bože věčný! Skonči muka, vdechni jemu duši mou! Nech jej žíti, šťastným býti! Amen, budiž vůlí tvou. Hrobe v ďalekosti! Jako oceľ tvrdá, krvou rudá slzami poliaty chodník je, po ktorom putuje duša moje k tebe, hrobe v ďalekosti, neznámy deň čo deň. Srdce zlaté v sebe skrývaš, jadro slnka žitia môjho. V mojom srdci miesto jeho nie v tebe hrobe chladný; Mladý, milý, statný odchádzač z domova - - teraz mrtvý on, ja žijem. - - Stvoriteľu! Tvorca svetou, uslyš, Pane, prosbu moju! Srdce vadne, duch môj slábne, hľadí s túhou pred smrťou. Bože večný! Skonči muka, vdychni jemu dušu moju! Nechaj ho žiť, štastným byť! Amen, nech je vôľa tvoja. Poznámka: Symbolické hroby Pražanů padlých na bojištích I. sv. války, jejichž ostatky nebyly do vlasti převezeny. Na zdi sousedící s Židovským hřbitovem jsou tabulky se jmény padlých, příslušností k druhu zbraně a místem, kde který voják padl. Celkem je zde 1 105 plechových smaltovaných tabulek, z toho 1 065 věnováno padlým. Zbytek (40) tvoří tabulky s názvy spolků. Ve středu Památníku, je na zdi kříž, po stranách s dvěmi deskami s verši v češtině a slovenštině. Nalevo od středu číslované oddíly 2-26 (II-XXVI) sudé, napravo č. 1-27 (I-XXVII) liché.
Vložil:
Ondřej Přítel
Fotografie:
autor: Ondřej Přítelautor: Ondřej Přítelautor: Ondřej Přítelautor: Ondřej Přítelautor: Ondřej Přítel